ผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาดมากด้วยประสบการณ์

ติดต่อเราได้ที่นี่ :

การพ่นยาโควิด ส่งผลอะไรต่อร่างกายของเราหรือไม่

การพ่นยาโควิด ส่งผลอะไรต่อร่างกายของเราหรือไม่

การพ่นยาโควิด ส่งผลอะไรต่อร่างกายของเราหรือไม่

การพ่นยาโควิดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส อาจจะส่งผลต่อร่างกายของมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อมได้ เพราะมีสารเคมีอยู่ภายใน ดังนั้นจึงต้องมีการระบุให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการออกกฎหมายเรื่องผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค สำหรับการฉีดพ่นที่จะต้องตรงตามหลักของทางกระทรวง เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารนั้น ๆ มากที่สุด ต้องมีการแยกน้ำยาสำหรับฉีดพ่นร่างกายของบุคคลกับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อภายในสถานที่ต่าง ๆ อย่างชัดเจน ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ พร้อมการออกคำแนะนำในการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อตอนทำลายเชื้อโรค ดังนี้

  • สารเคมีสำหรับการฆ่าเชื้อหรือทำลายเชื้อโรคตามสถานที่ต่าง ๆ จะต้องได้รับใบอนุญาตหรือมีการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานรัฐ ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาแล้วเท่านั้น
  • คุณภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อหรือทำลายเชื้อโรค จะต้องเป็นสารเคมีชนิดที่มีความปลอดภัยต่อผู้คน และจะต้องตรงตามการอนุญาตหรือได้ขึ้นทะเบียนไว้จากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย
  • การใช้สารเคมีฆ่าเชื้อ จะต้องถูกแบ่งออกเป็นการใช้อย่างเหมาะสมต่อพื้นผิววัตถุ แต่ต้องไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้
  • ถ้าใช้ในจุดที่จำเป็นจะต้องสัมผัสกับผิวหนังหรือร่างกายของมนุษย์โดยตรง จะต้องเลือกใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 70 ทำความสะอาดเท่านั้น
  • การนำสารเคมีมาใช้ จะต้องผ่านการศึกษาและการฝึกอบรมผู้ฉีดพ่นมาแล้วเท่านั้น

น้ำยาฆ่าเชื้อหรือกำจัดเชื้อโรคและเชื้อไวรัสโควิด อาจจะยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของมนุษย์ ดังนั้นจึงไม่ควรให้สัมผัสกับร่างกายโดยตรงและผู้ที่ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ จำเป็นจะต้องเพิ่มยาที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารระบุชัดเจน ไม่ใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายและมีการระบุห้ามใช้อย่างเด็ดขาด แม้แต่การใช้รังสี UV ในการอบฆ่าเชื้อ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ทั้งหมด ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงและสภาพแวดล้อมอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อของเรา

IG : carecleans

FB : Care Cleans

LINE : @carecleans

ติดต่อบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคได้ที่นี่ : carecleans.com/บริการ-ฉีดพ่น-ฆ่าเชื้อโร

อ่านบทความเกี่ยวกับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อได้ที่นี่ : บทความน่ารู้เกี่ยวกับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค

แชร์บทความ :

เรื่องล่าสุด