ผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาดมากด้วยประสบการณ์

ติดต่อเราได้ที่นี่ :

บริการฉีดพ่น สามารถทำบ่อย ๆ ได้หรือไม่

บริการฉีดพ่น สามารถทำบ่อย ๆ ได้หรือไม่

บริการฉีดพ่น สามารถทำบ่อย ๆ ได้หรือไม่

แม้ว่าสถานการณ์ Covid-19 จะดูคงที่มากขึ้น แต่การละเลยในการทำความสะอาดไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง ดังนั้นบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อจึงยังคงมีความสำคัญต่อที่อยู่อาศัย บ้านเรือน และสถานที่ทำงานต่าง ๆ แต่การฉีดพ่นนั้นควรอยู่ในระยะเวลา 10-14 วันต่อครั้ง โดยเฉพาะในจุดที่มีผู้คนใช้งานจำนวนมาก อาจจะต้องมีการฉีดพ่นในช่วงระยะเวลา 7-10 วัน พร้อมการใช้วิธีฉีดพ่นละอองฝอย เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพของการป้องกันเชื้อแพร่กระจายได้มากที่สุด

การเลือกบริษัทให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ควรเลือกบริษัทที่สามารถให้รูปแบบของการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อที่ครบถ้วนในหนึ่งเดียว เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและครบครัน มีความรู้และความสามารถด้านการฉีดพ่นละอองฝอยที่จะไม่ทำให้เชื้อฟุ้งกระจายไปในอากาศ พร้อมการเลือกใช้น้ำยาที่ผ่านการรับรองจาก อย.และองค์กรของรัฐมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะต้องเป็นน้ำยาที่ผ่านการรับรองการฆ่าเชื้อ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยง และสภาพแวดล้อม

รวมไปถึงการมีทีมงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความเป็นมืออาชีพสูง โดยบริการเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิวต่าง ๆ ภายในบ้านได้ยาวนานกว่า 14 วัน โดยเฉพาะในกลุ่มของสถานที่ทำงานและสถานที่มีคนเข้าใช้บริการจำนวนมาก จำเป็นที่จะต้องมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเป็นประจำทุก 10-14 วัน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันเรื่องการแพร่เชื้อมากที่สุด

ถ้าเป็นบ้านหรือที่อยู่อาศัย สามารถรับบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อได้เช่นกัน แต่ในช่วงระหว่างของการอยู่อาศัย ควรจะต้องมีการทำความสะอาดเป็นอย่างดีทุกวันหรือวันเว้นวัน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องฉีดพ่นฆ่าเชื้อบ่อยครั้ง แต่ถ้ารู้สึกต้องการความมั่นใจ สามารถใช้ระยะเวลา 14 วันเป็นขั้นต่ำ แล้วเริ่มการฉีดพ่นฆ่าเชื้อใหม่อีกครั้งได้

ช่องทางการติดต่อของเรา

IG : carecleans

FB : Care Cleans

LINE : @carecleans

ติดต่อบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคได้ที่นี่ : carecleans.com/บริการ-ฉีดพ่น-ฆ่าเชื้อโร

อ่านบทความเกี่ยวกับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อได้ที่นี่ : บทความน่ารู้เกี่ยวกับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค

แชร์บทความ :

เรื่องล่าสุด