ผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาด
มากด้วยประสบการณ์

ติดต่อเราได้ที่นี่ :

พื้นที่เสี่ยงโควิด

ทำไมพื้นที่ในอาคาร สถานที่ปิด จึงเป็นพื้นที่เสี่ยงโควิด-19

เรื่องล่าสุด