ผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาดมากด้วยประสบการณ์

ติดต่อเราได้ที่นี่ :

บริการฆ่าเชื้อโรค ที่นอกเหนือจากโควิด-19 ยังสามารถกำจัดเชื้อโรคใดได้อีกบ้าง

บริการฆ่าเชื้อโรค ที่นอกเหนือจากโควิด-19 ยังสามารถกำจัดเชื้อโรคใดได้อีกบ้าง

บริการฆ่าเชื้อโรค ที่นอกเหนือจากโควิด-19 ยังสามารถกำจัดเชื้อโรคใดได้อีกบ้าง

บริการฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะการแพร่เชื้อที่มีความรวดเร็ว ผ่านทางสารคัดหลั่งของมนุษย์ เช่น น้ำมูกและน้ำลาย ที่สามารถกระจายได้ภายในอากาศและเกาะอยู่ตามพื้นผิวต่าง ๆ ที่จะอยู่ได้ยาวนานหลายชั่วโมง จึงทำให้การฉีดพ่นฆ่าเชื้อมีความจำเป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้บริการฆ่าเชื้อภายในสถานที่ต่าง ๆ มีมานานแล้ว เพราะไม่ได้ฆ่าเชื้อโควิดได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังฆ่าเชื้อต่าง ๆ ได้อีกเป็นจำนวนมาก คือ

  • เชื้อไวรัสทุกประเภทที่ทำให้เกิดการติดต่อร้ายแรง เช่น เชื้อ covid19, เชื้อไวรัสเมอร์ส, เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และเชื้อไวรัสไข้หวัดนก เป็นต้น
  • เชื้อแบคทีเรีย
  • เชื้อจุลินทรีย์อันตราย

การฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อโรคต่าง ๆ จะมีหัวใจหลักสำคัญ คือ อุปกรณ์การฉีดและน้ำยาที่จะต้องได้รับการตรวจสอบมาตรฐานมาแล้วเท่านั้น โดยเฉพาะน้ำยาที่จะมีความสำคัญต่อการฆ่าเชื้อ เพราะจะต้องเป็นสูตรเข้มข้นที่สามารถกำจัดเชื้อทั้งภายในอากาศและพื้นผิววัสดุต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ใช่แค่การฆ่าเชื้อเท่านั้น แต่จะต้องยับยั้งและทำให้เชื้อเสื่อมสลายจนไม่สามารถที่จะเป็นพาหะไปติดต่อมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงได้อีก ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยง และสภาพแวดล้อม

น้ำยาจะต้องไม่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนที่อาจจะทำให้วัสดุต่าง ๆ เกิดความเสียหายได้ ดังนั้นน้ำยาที่นำมาใช้จึงต้องผ่านการตรวจสอบมาแล้วเป็นอย่างดี ทั้งยังให้ความปลอดภัยระดับสูง ส่วนทีมงานที่เป็นผู้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จะต้องมีการสวมใส่ชุด ppe ที่ครอบคลุมร่างกายได้อย่างมิดชิดและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องเป็นผู้ผ่านการอบรม มีความสามารถเฉพาะตัว มีความรู้และความเข้าใจในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ รู้ถึงขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อทำให้การฉีดพ่นได้ประสิทธิภาพและทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ว่าจ้างอย่างสูงสุด

ช่องทางการติดต่อ

IG : carecleans

FB : Care Cleans

LINE : @carecleans

ติดต่อบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคได้ที่นี่ : https://carecleans.com/บริการ-ฉีดพ่น-ฆ่าเชื้อโร/

แชร์บทความ :

เรื่องล่าสุด