ผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาดมากด้วยประสบการณ์

ติดต่อเราได้ที่นี่ :

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ คืออะไร

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ คืออะไร และช่วยกำจัดไวรัส Covid-19 ได้หรือไม่

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ คืออะไร และช่วยกำจัดไวรัส Covid-19 ได้หรือไม่

การฉีดพ่นฆ่าเชื้อ คือ การนำน้ำยาที่ได้มาตรฐานมาใช้งานร่วมกับเครื่องฉีดพ่นแบบละอองฝอย ที่มีค่าความละเอียดของละอองฝอยเป็นระดับไมครอน จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้น้ำยาฟุ้งกระจายไปสู่ส่วนต่าง ๆ และจับกับวัสดุ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ จนสามารถที่จะหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสได้ โดยส่วนใหญ่แล้วการฉีดพ่นฆ่าเชื้อจะมาในรูปแบบของงานบริการจากบริษัทรับทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน ยิ่งช่วง covid-19 ด้วยแล้ว บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก

การฉีดพ่นฆ่าเชื้อจะถูกแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การฆ่าเชื้อภายในและภายนอก โดยวิธีการจะต่างกันและจะเลือกใช้น้ำยาที่มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ สามารถฆ่าเชื้อ covid19 ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีทักษะและความรู้ด้านการฉีดพ่นหรือการทำความสะอาดโดยเฉพาะ เนื่องมาจากต้องประเมินหน้างานในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ น้ำยา และวิธีการฉีดพ่นอย่างครบถ้วน สำหรับห้องปิดแล้วสามารถใช้เป็นการอบควัน พ่นโอโซน หรือการใช้วิธีฆ่าเชื้อแบบปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และทำให้เกิดประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อสูงสุด ซึ่งความรู้เหล่านี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญเสริมให้สถานที่ถูกฉีดพ่นฆ่าเชื้อสามารถกำจัด covid-19 ได้อย่างหมดจดและไว้วางใจได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการตกค้างของสารใด ๆ จึงเพิ่มความมั่นใจต่อผู้ที่ใช้งานพื้นที่มากขึ้น

สำหรับพื้นที่ใดที่มีบุคคลอาศัยอยู่ เกิดการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องหรือแม้แต่เป็นผู้ที่เพียงแค่มีความเสี่ยง จะต้องได้รับการฉีดพ่นในพื้นที่นั้น ๆ ทันที เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดและไม่แพร่กระจายเชื้อออกไปสู่ที่อื่น

ช่องทางการติดต่อ

IG : carecleans

FB : Care Cleans

LINE : @carecleans

ติดต่อบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคได้ที่นี่ : https://carecleans.com/บริการ-ฉีดพ่น-ฆ่าเชื้อโร/

แชร์บทความ :

เรื่องล่าสุด