ผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาดมากด้วยประสบการณ์

ติดต่อเราได้ที่นี่ :

บริการของเรา

     Care Cleans ประกอบธุรกิจด้านบริการ ทำความสะอาด ภายในและภายนอกอาคาร ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท จากความใส่ใจในการบริการ ที่อำนวยความสะดวก และเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีลูกค้าอยู่มากมาย โดยตรงกับหน่วยงานของเอกชน รัฐวิสาหกิจและรัฐบาล ด้วยประสบการณ์ทีมงานคุณภาพที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี

ประเมินราคาหน้างานฟรี!

เลือกใช้บริการ
CARE CLEANS

เลือกใช้บริการ CARE CLEANS

ดีอย่างไร?

พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายฝึกอบรม กำหนดหลักสูตรการอบรมขั้นพื้นฐานการทำความสะอาด (Basic Cleaning) ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน และขั้นตอนการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เช่น การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด, การทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ การม๊อบพื้น การดันฝุ่น และการขัดเงาพื้น รวมถึง ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ถูกวิธีตามลักษณะงาน
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน
น้ำยาทำความสะอาดที่บริษัท เลือกใช้ส่วนใหญ่ ผลิตจาก บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด เป็นการยืนยันถึงความปลอดภัยต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
บริษัท ตระหนักถึงขีดความสามารถสูงสุดต่อการให้บริการทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว จึงเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานที่ที่ใช้งาน พร้อมระบบการบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล
โดยคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจรวมถึงค้นหา ความคาดหวังของลูกค้าอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนงาน การกำกับงาน ตรวจสอบ ประเมินผล การปรับปรุงแผนงานเพื่อการพัฒนาอย่างชัดเจน มาตรฐานการทำความสะอาดเทียบเท่าจากการบินพลเรือน
ระบบการแก้ไขปัญหารวดเร็ว
ผู้บริหารและทีมงานตระหนักถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลักในการดำเนินงานจึงนำระบบคำร้องเรียน โดยกำหนดให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและมาตรการในการป้องกันปัญหาในอนาคต ซึ่งจะกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนสามารถติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง จนจบกระบวนการตามนโยบายที่วางไว้
ผู้บริหารมีความรู้และความสามารถ
คณะผู้บริหารมีความเข้าใจดีว่างานบริการเป็นงานที่ต้องทำให้เกิดความพอใจทั้งในด้านคุณภาพ ของงานและการติดต่อประสานงาน โดยต้องทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ามีความกลมกลืนและมีความพึงพอใจมากที่สุด

ให้คำปรึกษา สนใจรับบริการ หรือสอบถามรายละเอียด

ให้คำปรึกษา สนใจรับบริการ
หรือสอบถามรายละเอียด

ประเมินราคาหน้างานฟรี ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับวัสดุ และประเภทของคราบ
ประเมินราคาหน้างานฟรี
ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับวัสดุ และประเภทของคราบ